סידורי עבודה גמישים עשויים לעזור לנשים, אך רק אם יציעו אותם גם לגברים

תוכן עניינים

מדיניות גמישה של מקום עבודה, שנועדה לשפר את הפערים המגדריים בתעסוקה ובשכר עשויה להחמיר את המצב אצל נשים.

עבודה גמישה מוצעת הן לגברים והן לנשים בחברות רבות מזה עשרות שנים. עם זאת, בדרך כלל מדובר בנשים שנמצאות בעבודה לא סטנדרטית כמו עבודה במשרה חלקית, לעתים קרובות כדי לענות על הדרישות של ילדים, הורים חולים או בני זוג הזקוקים לטיפול נוסף.

הסדרים גמישים עשויים לתמוך בנשים בשמירה על איזון בין עבודה לחיים. אך מדיניות המקלה על המעבר למשרה חלקית או חופשה עשויה למעשה להחליש את מעמדם בשוק העבודה ואת פוטנציאל הרווחים שלהם לכל החיים, ולכן להרחיב את הפערים המגדריים בשכר.

זה מדגיש את הצורך במדיניות שווה לנשים וגברים.